STRATEGY 4.0
KHÓA HỌC “CHIẾN LƯỢC 4:0 – SỰ SỐNG CÒN CỦA DOANH NGHIỆP THỜI ĐẠI SỐ”

Digital Platform (các Nền tảng Số) và Membership (Chương trình Thành viên) là những từ khoá then chốt nhất về chiến lược kinh doanh trong kỷ nguyên 4.0, kỷ nguyên của dữ liệu (data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Các mô hình kinh doanh truyền thống hình ống (pipes) đang hoàn toàn bị thay thế nhanh chóng bởi các mô hình nền tảng (platforms). Doanh nghiệp hoặc phải chuyển đổi số (digital transformation) ngay hay là chết. Dữ liệu số nếu không được lưu trữ từ hiện tại thì sẽ không có câu chuyện tối ưu hoá kinh doanh của tương lai.

Hiểu bản chất và vận dụng những lợi thế của nền tảng số (digital platform) như các hiệu ứng mạng lưới (network effects), các vòng lặp phản hồi (feedback loops), các tương tác cốt lõi (key interactions), đơn vị giá trị (value units), quyền truy cập (access), tương tác đa chiều (multiple-sided interactions)... sẽ giúp tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực và duy trì được những giao dịch dài hạn và vĩnh viễn thông qua các chương trình thành viên (membership). Từ đó thiết lập được những đại dương xanh (thị trường mới) cho mình.

Cùng với chuyển đổi số (digital transformation), các công ty, dù ở bất kỳ mô hình hay quy mô nào, đều phải tự dịch chuyển mình thành công ty công nghệ. Và ở đó, các giám đốc điều hành (CEO), giám đốc marketing (CMO), chủ doanh nghiệp (entrepreneur) hay các doanh nhân khởi nghiệp (startup founder) cũng phải tự chuyển đổi mình một phần thành giám đốc công nghệ thông qua trải nghiệm và học tập liên tục. Học vấn và kỹ năng số (digital knowledge and skills) trở nên tối quan trọng đối với mọi doanh nhân.

“Chuỗi 3 học phần kéo dài 7 buổi được thiết kế gọn gàng do Strategy Academy cùng thạc sĩ Trịnh Minh Giang xây dựng và giảng dạy được cô đọng từ những trải nghiệm trực tiếp khi xây dựng các nền tảng (platform) và các chương trình thành viên (membership) cùng với nền tảng học thuật về quản trị hệ thống tin (management of information system), kinh tế mạng lưới (network economy) và quản trị sáng tạo và đổi mới (innovation management) và đặc biệt được bổ trợ bởi những tri thức khi đào sâu nghiên cứu 3 cuốn cẩm nang chiến lược xuất sắc gồm Blue Ocean StrategyChiến lược Đại dương Xanh, Platform Revolution – Cuộc Cách mạng Nền tảngMembership Economy – Kinh tế Thành viên.”

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH - BLUE OCEAN STRATEGY (BOS) - (1buổi)

Cạnh tranh khốc liệt có thể bị triệt tiêu bởi những thị trường mới và tính năng mới được khai phá trên các nền tảng số thông qua kỹ thuật phân tích chiến lược Đại dương xanh.

CHIẾN LƯỢC NỀN TẢNG SỐ – DIGITAL PLATFORM STRATEGY - (4 buổi)

Bước vào kỷ nguyên 4.0, mọi mô hình kinh doanh đều phải chuyển đổi số: hoặc dựa vào các nền tảng số hiện hữu hoặc tự phát triển nền tảng số cho thị trường của riêng mình.

CHIẾN LƯỢC CH. TRÌNH THÀNH VIÊN - MEMBERSHIP STRATEGY - (2 buổi)

Các chương trình chăm sóc khách hàng đã lỗi thời và không còn đáp ứng khi chuyển đổi số. Sức mạnh của mô hình kinh doanh mới chính là các “chương trình thành viên”.

GIẢNG VIÊN

Trịnh Minh Giang (MBA – INSEEC Paris) nguyên là đồng sáng lập Alpha Books từ những năm 2005 – 2006, thương hiệu sách đã đưa “Chiến lược Đại dương xanh” vào Việt Nam cùng với rất nhiều cuốn sách khác về chiến lược và đổi mới sáng tạo.
Là một doanh nhân tham gia xây dựng nhiều thương hiệu mang hàm lượng tri thức và công nghệ cao như VMCG (startup eco-builder), IZZI Asia (F&B platform), VIoTA (internet of things), Traqee (positioning system), Labo.io (platform builder), … Giang từng có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trực tiếp với hệ thống trường phổ thông liên cấp, tiên phong trong các ứng dụng giáo dục mới như đưa kỹ năng mềm vào chương trình chính khoá, ứng dụng đa trí thông minh, sơ đồ tư duy… và hiện cũng đang tiếp tục xây dựng những nền tảng giáo dục khác, đặc biệt là giáo dục công nghệ như học viên lập trình cho trẻ em KiddiCode.
Gần đây nhất, Giang tham gia phát hành ấn bản tiếng Việt của hai cuốn sách đặc biệt quan trọng trong kinh doanh hiện đại là “Cuộc Cách mạng Nền tảng” (The Platform Revolution) và “Kinh tế Thành viên” (Membership Economy) cũng như chuyển tải thành các khoá học về nền tảng số (digital platform) và các chương trình thành viên (membership)

HỌC VIÊN TIÊU BIỂU

TRI THỨC VỀ PLATFORM

PLATFORMS

BLOCKCHAIN

LIÊN HỆ

VMCG Office
4th Floor, 505 Minh Khai, Hoa Binh Green City Building,
Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Tel: (8424) 6260 2493
Email: office@vmcg.vn
URL: http://vmcg.vn/contact-us/
Inbox: https://www.messenger.com/t/VMCG.vn

ĐĂNG KÝ HỌC

Platform Revolution Hotline 024.62602493